PrivacyPolicy

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 1.Huhtikuuta 2009

13.5.2018: Updated according to Europe’s new General Data Protection Regulation (GDPR)

Rekisterinpitäjä

Mx-systems Engineering Ltd

LY: 0975245-2

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Myyntipäällikkö Markus Moilanen, Mx-systems Engineering Ltd.

Rekisterin nimi

MediaExponent.com verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

MediaExponent.com verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten; nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kielivalinta, titteli ja mahdollinen asiakkaan edustama yritys. Tietoja, joita saadaan asiakaskyselyjen ja myyntikampanjoiden yhteydessä sekä annetut etusetelit ja alennukset. Tietoja liittyen laskutukseen, ostoksiin ja takuisiin sekä markkinointiluvat ja -kiellot. Asiakkaan yhteydenotot. Verkkokaupan käyttöön liittyvät tiedot kuten asiakasnumero, käyttäjätunnus ja salasana. Tietoja, jotka liittyvät tuotteiden ostoon kuten maksun status, tilauksen status, toimittamisen status ja mahdolliset asiakaspalautukset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi MediaExponent.com verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään tai muulla tavoin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

MediaExponent.com verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.